Oferta - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - expolon

Przejdź do treści

Menu główne:

Oferta pomiarowa

Oferujemy Państwu możliwość pomiarów promieniowania jonizującego różnymi technikami. Nasi specjaliści dokonują:
- pomiarów aktywności, dawek oraz mocy dawek  promieniowania jonizującego (X, alfa, beta oraz gamma),
- pomiarów naturalnej radioaktywności gruntów przeznaczonych np. pod zabudowę,
- pomiarów naturalnej radioaktywności mieszkań i domów, w tym pomiary stężeń radonu,
- pomiarów skażeń promieniotwórczych,
- instalacji urządzeń przeznaczonych do ciągłych pomiarów poziomu promieniowania (monitoring radiacyjny).
 
Uczestniczymy również w projektach naukowo-badawczych.
Istnieje możliwość dojazdu naszych specjalistów w dowolne miejsce wskazane przez Klienta.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 600-161-206.
 
WARTO WIEDZIEĆ…
 
Warto wiedzieć, iż istnieje coraz większa liczba osób prywatnych, które będą potrzebowały informacji na temat radioaktywności gruntu przeznaczonego pod zabudowę, czy też wartości stężeń radonu w mieszkaniach/domach. Informacje te będą w przyszłości niezbędne, gdyż zgodnie z dyrektywą europejską Euratom BSS zaostrzone zostaną kryteria dopuszczające budynki do użyteczności pod względem stężenia radonu. W wielu krajach istnieje obowiązek (np. w USA) lub zalecenie (kraje UE) przeprowadzenia pomiarów stężenia tego gazu przed oddaniem budynku do użytku.
 
Ponadto potencjalni użytkownicy mogą być zainteresowani montażem urządzeń stale monitorujących stężenie radonu czy poziom promieniowania gamma w domach. Urządzenia takie na masową skalę montowano w USA po awarii elektrowni jądrowej w Fukuszimie.
 
Nasza firma wystawia tzw. certyfikaty pomiarów tła promieniowania. Dokument taki zawierać będzie komplet informacji nt. badanego obiektu (dom/mieszkanie/grunt), wartość maksymalnej dawki/stężenia oraz wartość średniej dawki/stężenia. Poza tym umieszczone zostaną wyniki pomiarów w poszczególnych punktach. Oprócz tego certyfikat zawierać będzie informacje na temat ryzyka, jakie niesie ze sobą zmierzony poziom promieniowania. Przedstawione zostaną również wskazówki co zrobić, aby zmniejszyć występujące narażenie.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego